top of page

Podrška i servis

Servis i rezervni dijelovi

Ukoliko imate potrebu za servisom i/ili rezervnim dijelovima obratite se uredu Tibix trade d.o.o. na adresi Remetinečka cesta 112, 10 000 Zagreb, na info@tibixtrade.hr ili na broj telefona  01 2324368 . Tibix trade d.o.o. će Vas uputiti na najbližeg servisnog partnera.

bottom of page