top of page

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Općenito

Tibix trade d.o.o. donijela je odluku o pokretanju projekta o uspostavi GDPR-a, Odluka o implementaciji sustava upravljanja osobnim podacima. U svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i one su detaljno opisane u Politici sustava upravljanja osobnim podatcima.

 

Voditelj obrade osobnih podataka

TIBIX trade d.o.o.

Sjedište: XIV. Podbrežje 23, Zagreb  Ured/showroom: Remetinečka cesta 112

Tel: 01 2324368

e-mail: info@tibixtrade.hr

web: www.tibixtrade.hr

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati, kao što su: ime i prezime, identifikacijski broj, slika, glas, adresa, broj telefona, IP adresa, privatna e-mail adresa, biometrijski podatci, podatci o obrazovanu i dr. Obrada osobnih podataka je radnja izvršena na osobnim podatcima, poput prikupljanja, čuvanje, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Prilikom posjete našoj web stranici Tibix trade d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam Vi izričito dali uz privolu za njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

 

Korištenje osobnih podataka

Koristimo se samo onim osobnim podatcima koji su potrebni za izvršavanje i odvijanje naših usluga i koje ste nam dragovoljno dali na raspolaganje. Podatci moraju biti točni i potpuni i razmjerni svrsi za koju se obrađuju. Naše usluge nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina. Za podatke koje prikupljamo ne možemo sa sigurnošću znati da se odnose na osobe ispod dobne granice od 16 godina. Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

 

Prava ispitanika

 Pravo na pristup – ispitanik ima pravo uvida u osobne podatke koji se nalaze u zbirkama podataka i koji se na njega odnose.

 Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose.

 Pravo na brisanje – ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose i za koje je dao privolu.

 Pravo na prenosivost – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke, koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu.

Ispitanik ima pravo na odustajanje od dane privole za obradbu osobnih podataka i traženje prestanka obradbe osobnih podataka.

 

Povreda zaštite osobnih podataka

Svaka osoba koja sumnja da je došlo do kršenja zaštite osobnih podataka zbog krađe ili izloženosti osobnih podataka, mora odmah prijaviti incident s opisom događaja. Obavijest o incidentu prijavite  e-poštom na adresu: info@tibixtrade.hr.

Tibix trade d.o.o. će istražiti sve prijavljene incidente kako bi utvrdila je li došlo do povrede zaštite osobnih podataka te poduzeti sve zakonske mjere zaštite osobnih podataka.

 

Sigurnost podataka

Naša internetska stranica primjenjuje tehničke i organizacijske mjere sigurnosti, kako bismo Vaše osobne podatke zaštitili od manipuliranja, gubitka te zabranili pristup neovlaštenim osobama. Naše mjere sigurnosti redovito se poboljšavaju sukladno tehnološkom napretku.

 

Korištenje kolačića

Kolačiće koristimo kako bismo unaprijedili našu ponudu i poboljšali korisničko iskustvo. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje omogućuju prepoznavanje korisnika i analizu korištenja naše

web stranice.

Većina kolačića koje koristimo su tzv. privremeni kolačići („Session Cookies“) koji se automatski brišu s Vašeg računala odmah po završetku sesije preglednika. Ostali kolačići ostaju pohranjeni na Vašem računalu po završetku sesije preglednika. To su tzv. trajni kolačići. Ti kolačići omogućuju automatsko prepoznavanje Vašeg preglednika pri sljedećem posjetu, tako da ne morate ponavljati Vaše preferirane unose i postavke. Kolačići nam omogućuju da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima te ju učinimo učinkovitijom i sigurnijom.

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u Vašem pregledniku. Napominjemo da, u tom slučaju, nećete moći koristiti sve funkcije naše web stranice u punom opsegu.

 

Veza s drugim web stranicama

Ova politika privatnosti odnosi se na našu web stranicu. Naša  web stranica može sadržavati veze s drugim web stranicama te se na njih ne odnosi ova politika privatnosti. Prilikom napuštanja naše web stranice, molimo Vas da se upoznate s politikom privatnosti na pozvanoj web stranici.

Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

Osobne podatke korisnika ne obrađujemo izvan EU.

 

Naznaka poduzetih mjera zaštite osobnih podataka

Naša web stranica primjenjuje tehničke i organizacijske mjere sigurnosti, kako bismo Vaše osobne podatke zaštitili od manipuliranja, gubitka te zabranili pristup neovlaštenim osobama. Naše mjere sigurnosti redovito se poboljšavaju sukladno tehnološkom napretku.

Prava ispitanika: Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu. Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti s web stranice ili na adresi voditelja. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom.

 

TIBIX trade d.o.o.

Sjedište: XIV. Podbrežje 23, Zagreb  Ured/showroom: Remetinečka cesta 112

Tel: 01 2324368

e-mail: info@tibixtrade.hr

web: www.tibixtrade.hr

bottom of page